Tweede congresdag VEN, VSt & VGCt | Donderdag 1 juni 2023

De behandeling van stemmingsstoornissen: doen wat werkt!

Het was een prachtige, inspirerende dag. Dank voor jouw deelname en tot volgend jaar. Save the date: 13 juni 2024!

In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de mensen ooit in het leven te maken met een depressie. Voor een bipolaire stoornis is de lifetimeprevalentie lager (1,2-1,4%), maar de impact van een manische periode op het leven van een individu is groot. Om de impact van stemmingsstoornissen te beperken is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van een evidence based behandeling.

Het tweede congres van De Koepel voor Effectieve Psychologische behandelingen (VGCt, VEN en VSt) zal daarom in het teken staan van evidence based behandelen van stemmingsstoornissen over de gehele levensloop (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen). In lezingen en interactieve workshops komen verschillende behandelvormen aan bod, zoals CGT, MBCT, ABFT en IP. Ook de behandelmethoden EMDR, schematherapie en runningtherapie komen aan bod. Tijdens de keynotes word je geïnformeerd over gepersonaliseerde behandelstrategieën van depressie.

 

09.30 – 10.00 uur

Inloop en registratie

10.00 – 11.10 uur

Welkom en keynote

Gepersonaliseerde behandelstrategieën van depressie; wat werkt voor wie? – Suzanne van Bronswijk

11.10 – 11.30 uur

Pauze

11.30 – 13.00 uur

Workshopronde 1

13.00 – 14.00 uur

Lunchpauze

14.00 – 15.30 uur

Workshopronde 2

15.30 – 15.50 uur

Pauze

15.50 – 16.50 uur

Keynote

Depressie onder jeugd – Yvonne Stikkelbroek

16.50 – 17.15 uur

Interactieve slotsessie

17.15 – 18.00 uur

Borrel

Accreditatie

 • VEN

  6 punten breed

 • VGCt

  6 punten

 • VSt

  6 punten

 • FGzPT

  6 punten

 • NIP eerstelijnspsychologie

  In aanvraag

Praktische informatie

 • Datum

  1 juni 2023

 • Tijd

  09.30 - 18.00 uur

 • Locatie

  Van der Valk - Veenendaal

 • Kosten

  €195,- voor leden van de VGCt, VSt en VEN, €245,- voor niet-leden

KEYNOTES & WORKSHOPS

Keynote

Depressie onder jeugd

Het Addendum jeugd van de Multi Disciplinaire Richtlijn Depressie (2009) werd CGT en IPT als psychologische behandeling aanbevolen. In deze presentatie wordt een analyse gemaakt van de problemen die het effectief behandelen van een depressie bemoeilijken. Alhoewel we de beschikking hebben over effectieve behandelingen vertoont 54% een klinisch significante verbetering,

Lees verder »
Workshop

Groepsschematherapie bij chronische depressie: de groep(-sdynamica) werkt!

Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis. Ondanks effectief gebleken behandelvormen herstelt 60% van de depressieve volwassenen en adolescenten niet volledig en blijkt 3-5% therapie resistent. Dit vraagt om andere werkzame behandelmethoden, zoals schematherapie. Onderzoek naar de effectiviteit van groepsschematherapie (naar een model van Farrell, Reiss & Shaw, 2016) bij adolescenten

Lees verder »
Workshop

Cognitieve gedragstherapie bij de bipolaire stoornis in het algemeen en positieve emotieregulatie problematiek en ontremming in het bijzonder

Binnen de behandeling van verschillende vormen van psychopathologie ligt over het algemeen de nadruk op disfunctionele strategieën met betrekking tot de meer ‘negatief’ geladen emoties, zoals angst, boosheid en verdriet. Echter bij verschillende vormen van psychopathologie is ook de disfunctionele regulatie van ‘positieve’ emoties en gedrag van belang (zoals blijheid

Lees verder »
Workshop

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressies en PTSS

In de workshop zal stilgestaan worden bij de achtergrond van IPT. Daarnaast zullen een aantal basiselementen uit de behandeling verder toegelicht worden. Naast de toepassing bij depressie zal ook stilgestaan worden bij de toepassing bij patiënten die getraumatiseerd zijn en daardoor ook interpersoonlijke problemen ervaren. Tenslotte zal in algemene zin

Lees verder »
Workshop

EMDT bij suïcidaliteit

Ondanks het groeiende bewijs dat suïcidale intrusies een link kunnen zijn naar suïcidaal gedrag is er weinig onderzoek gedaan naar het behandelen van deze intrusieve suïcidale beelden als een mogelijke interventiestrategie. Onze multicenter gerandomiseerde klinische studie met 91 deelnemers, toonde aan dat de toevoeging van een Eye Movement Dual Task

Lees verder »
Workshop

Terugvalpreventie bij depressie

Depressie is voor veel mensen een terugkerende aandoening. Op basis van de resultaten van de onderzoekslijn van prof dr Claudi Bockting blijkt dat Preventieve Cognitieve Therapie (PCT, Bockting, 2009) na herstel van depressie op beschermend werkt over 5.5, 10 tot zelfs 20 jaar bij meer mensen met 3 of meer

Lees verder »
Workshop

De Leertheorie van gehechtheid: vertaling naar klinische handvatten

De gehechtheidstheorie blijkt toenemend een aantrekkelijk denkkader te zijn voor gedragstherapeuten, ook al bleek de formulering van de theorie lang moeilijk te integreren in het gedragstherapeutisch werken. Recent ontwikkelden we een leertheorie van gehechtheid. Die theorie vertrekt vanuit het idee dat gehechtheidsontwikkeling minstens ten dele een safety conditioning proces is.

Lees verder »

MBCT in de klinische praktijk

Er is de laatste jaren in toenemende mate interesse voor de potentie van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) bij de behandeling van verschillende psychiatrische aandoeningen, waaronder ook depressie. Dankzij de inspanningen van wetenschappelijke onderzoekers wereldwijd, is de effectiviteit van MBCT bij mensen met depressieve klachten meermaals aangetoond. Er is dan ook

Lees verder »
Workshop

Schematherapie voor depressie

Hoewel cognitieve gedragstherapie een bewezen effectieve behandeling is voor depressie is slechts 40-50% van de patiënten klachtenvrij na een eerste behandeling. Bovendien ontwikkelt 5-20% van deze populatie een chronische vorm van depressie die therapieresistent lijkt te zijn. Deze therapieresistentie, in combinatie met de aard van de depressieve klachten, maakt dat

Lees verder »
Workshop

EMDR bij adolescenten met een depressieve stoornis

Depressieve stoornissen zijn zeer prevalent in de adolescentie en brengen een hoog risico op invalidatie met zich mee. Niet alleen is sprake van een hoge comorbiditeit, hoog risico op terugval en een verhoogd suïciderisico (Smith, 2014; Stikkelbroek, Bodden, Deković & van Baar, 2013), ook hebben depressieve stoornissen een nadelig effect

Lees verder »
Keynote

Gepersonaliseerde behandelstrategieën van depressie; wat werkt voor wie?

Elk jaar maken meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd een depressieve episode door en de depressieve stoornis is ’s werelds belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Door de jaren heen heeft onderzoek consequent aangetoond dat verschillende soorten depressiebehandelingen gemiddeld gezien even effectief zijn. De individuele effecten van deze behandelingen lopen echter sterk

Lees verder »

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door