Koepel voor Effectieve
Psychologische Behandelingen

Een unieke samenwerking tussen drie professionele wetenschappelijke verenigingen.

Over ons

De Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen is een alliantie van de VGCt, de VEN en de VSt.
De missie van de Koepel bestaat uit het borgen en bevorderen van evidence based werken en een wetenschappelijke attitude bij alle leden van de bij de Koepel aangesloten verenigingen.

Beoogd wordt dat meer patiënten evidence based behandeld worden, door:

 • behandelaren hierin te scholen en te ondersteunen;
 • bekendheid van en waardering voor evidence based werken te bevorderen bij verwijzers, patiënten en andere belangrijke stakeholders.

 

De Koepel staat open voor contact met andere verenigingen met een wetenschappelijke basis en een vergelijkbare doelstelling.

Structuur

Stuurgroep

• VGCt – voorzitter: Marleen Rijkeboer
• VEN  –  voorzitter: Jiska Weijermans
• VSt  –  voorzitter: Hellen Hornsveld a.i.

 

 

• VGCt – directeur: Stijn Verhagen 
• VEN  –  directeur: Nicole Timmermans
• VSt  –  penningmeester: Joost Beek

Leden

VERENIGING EMDR NEDERLAND

 

De VEN heeft als doelen:

 • Het bevorderen van de wetenschap, kennis, ontwikkeling en toepassing  van de EMDR therapie,
 • De profilering en positionering van EMDR therapeuten VEN,
 • Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van (de toepassing van) EMDR therapie,
 • Het behartigen van de belangen van EMDR therapeuten VEN en
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties naar de effectiviteit van EMDR therapie

VERENIGING VOOR SCHEMATHERAPIE

 

De VSt heeft als doelen:

 • Het ontwikkelen, borgen en bewaken van de kwaliteit van schematherapie in Nederland,
 • Het bevorderen van de verantwoorde beoefening van de schematherapie in Nederland.

VERENIGING VOOR GEDRAGS- EN COGNITIEVE THERAPIEËN

 

De VGCt heeft als doel:

 • De bevordering, stimulering en bewaking van de kwaliteit van opleiding- en scholing in, en een wetenschappelijk verantwoorde uitvoering van gedragstherapieën en cognitieve therapieën in breedste zin.
 • De behartiging van de wetenschappelijke en maatschappelijke belangen van haar leden. 

VERENIGING EMDR NEDERLAND

 

De VEN heeft als doelen:

 • Het bevorderen van de wetenschap, kennis, ontwikkeling en toepassing  van de EMDR therapie,
 • De profilering en positionering van EMDR therapeuten VEN,
 • Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van (de toepassing van) EMDR therapie,
 • Het behartigen van de belangen van EMDR therapeuten VEN en
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties naar de effectiviteit van EMDR therapie

VERENIGING VOOR SCHEMATHERAPIE

 

De VSt heeft als doelen:

 • Het ontwikkelen, borgen en bewaken van de kwaliteit van schematherapie in Nederland,
 • Het bevorderen van de verantwoorde beoefening van de schematherapie in Nederland.

VERENIGING VOOR GEDRAGS- EN COGNITIEVE THERAPIEËN

 

De VGCt heeft als doel:

 • De bevordering, stimulering en bewaking van de kwaliteit van opleiding- en scholing in, en een wetenschappelijk verantwoorde uitvoering van gedragstherapieën en cognitieve therapieën in breedste zin.
 • De behartiging van de wetenschappelijke en maatschappelijke belangen van haar leden. 
Agenda

Evenementen

De Koepel organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van leden van de aangesloten verenigingen (intern), maar ook voor externe belanghebbenden, zoals debatmiddagen, webinars of fysieke bijeenkomsten.

 

Aankomende activiteiten: 

Evenement

Beschrijving

Datum

Tijd

Locatie

Webinar POH-GGZ 'Depressie'

In dit webinar staan we stil bij de signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een depressieve stoornis bij een patiënt. We bespreken wat de multidisciplinaire richtlijn aanbeveelt en wat de (nieuwe) ontwikkelingen in de behandeling zijn. We gaan in op welke hulp eventueel in de huisartsenpraktijk geboden kan worden en staan stil bij wanneer de POH-GGZ beter kan verwijzen en waarheen zij dan kan verwijzen. We reiken informatiebronnen aan voor eigen gebruik en die eventueel met de patiënt gedeeld kunnen worden.


Spreker: Prof. dr. Claudi Bockting is hoogleraar Klinische psychologie in de psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en daarnaast directeur van het Centre for Urban Mental Health. Zij ontwikkelt en onderzoekt interventies ter preventie en behandeling van veelvoorkomende psychische aandoeningen, zoals depressie en angststoornissen.


Gespreksleider: Kawa al Ali is kinder- en jeugdpsycholoog en voorzitter van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.


Dit webinar is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister POH-GGZ voor 2 punten.


Klik hier voor informatie & inschrijven.

28/09/2023

(Donderdag)

16:00-17:30

Online

Webinar POH-GGZ 'Evidence based behandelen van persisterende rouw'

De meeste mensen krijgen te maken met een overlijden van een dierbare. Omgaan met verlies hoort bij het leven. Bij de meeste mensen nemen rouwreacties, zoals intens verdriet, gemis of boosheid, na enige tijd af, terwijl bij een kleine groep mensen rouwreacties juist aanhouden en zo hevig zijn dat zij na het dagelijks leven belemmeren. In het webinar staan we stil bij de pathologie van persisterende rouw en diens risicofactoren, het herkennen van persisterende rouw en het diagnosticeren van Persisterende-rouwstoornis.


Ook bespreken we hoe persisterende rouwklachten verschillen van klachten van een posttraumatische stress stoornis en depressie.


Tot slot gaan we dieper in op cognitieve gedragstherapie en Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Persisterende en Traumatische Rouw (BEPPTG) voor het behandelen van deze persisterende rouwklachten. Aan het einde is gelegenheid voor het stellen van vragen.


Leerdoelen: 

- Pathologie van persisterende en traumatische rouw begrijpen 

- Herkennen en diagnosticeren van persisterende-rouwstoornis

- Traumatische rouw als symptomatologie begrijpen

- Differentiëren tussen PTSS, depressie en PRS en kennis nemen van risicofactoren en comorbiditeit

- Kennis opdoen van therapeutische mogelijkheden (CGT, BEPPTG) en de werkzame elementen van deze twee therapieën. 


Sprekers:

Sophia Hengst werkt als psychiater en traumatherapeut NtVP bij ARQ Centrum ’45 en is expertiseteamleider, behandelaar en onderzoeker bij de dag- en poliklinische behandeling van nabestaanden met traumatische rouwklachten 


Lonneke Lenferink is werkzaam als universitair docent en senior onderzoeker bij de universiteit van Twente, Utrecht, en Groningen en Fonds Slachtofferhulp. In projecten bij mensen die een verlies hebben meegemaakt door een langdurige vermissing, moord, MH17 vliegramp, verkeersongevallen, COVID-19, en Russische oorlog in Oekraïne bestudeert zij risicofactoren en behandeling van rouwklachten. Samen met collega's heeft zij meetinstrumenten en therapieprogramma's ontwikkeld om rouwklachten tijdig te herkennen en te behandelen.


Gespreksleider: Kawa al Ali is kinder- en jeugdpsycholoog en voorzitter van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.


Voor dit webinar is accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister POH-GGZ.


Klik hier voor meer informatie en inschrijven.


23/11/2023

(Donderdag)

12:00 - 13:30

Online

Webinar POH-GGZ 'Verslaving'

Meer informatie volgt.

N.t.b.

/

Online

Koepel Congres

Meer informatie volgt.

13/06/2024

(Donderdag)

/

/

Terugkijken

Webinars - terugkijken

 

Datum: 23 november 2023

Titel: Evidence based behandelen van persisterende rouw

 

Datum: 28 september 2023

Titel: Evidence based behandelen van depressie

 

Datum: 2 december 2022

Titel: Evidence based behandelen van dwang- en angstproblematiek

 

Datum: 16 september 2022

Titel: Evidence based behandelen van PTSS

 

Datum: 11 maart 2022

Titel: Evidence based behandelen van persoonlijkheidsproblematiek

Contact

Neem Contact met ons op

Wil je als evidence based vereniging in de ggz ook aansluiten? Neem dan contact met ons op via: mail@koepel-epb.nl

Neem Contact met ons op

Heb je vragen aan de Koepel of wil je als evidence based vereniging in de ggz ook aansluiten? Neem dan contact met ons op via: mail@koepel-epb.nl of middels het online formulier. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.