Koepel voor Effectieve
Psychologische Behandelingen

Een unieke samenwerking tussen drie professionele wetenschappelijke verenigingen.

De Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen is een alliantie van de VGCt, de VEN en de VSt.
De missie van de Koepel bestaat uit het borgen en bevorderen van evidence based werken en een wetenschappelijke attitude bij alle leden van de bij de Koepel aangesloten verenigingen.

Beoogd wordt dat meer patiënten evidence based behandeld worden, door:

 • behandelaren hierin te scholen en te ondersteunen;
 • bekendheid van en waardering voor evidence based werken te bevorderen bij verwijzers, patiënten en andere belangrijke stakeholders.

Structuur

Stuurgroep

• VGCt – voorzitter: Marleen Rijkeboer
• VEN  –  voorzitter: Annemieke Driessen
• VSt  –  voorzitter: Marjon Nadort

 

 

• VGCt – directeur: Hubert van der Kleij
• VEN  –  directeur: Nicole Timmermans
• VSt  –  penningmeester: Joost Beek

VERENIGING EMDR NEDERLAND

 

De VEN heeft als doelen:

 • Het bevorderen van de wetenschap, kennis, ontwikkeling en toepassing  van de EMDR therapie,
 • De profilering en positionering van EMDR therapeuten VEN,
 • Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van (de toepassing van) EMDR therapie,
 • Het behartigen van de belangen van EMDR therapeuten VEN en
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties naar de effectiviteit van EMDR therapie

VERENIGING VOOR SCHEMATHERAPIE

 

De VSt heeft als doelen:

 • Het ontwikkelen, borgen en bewaken van de kwaliteit van schematherapie in Nederland,
 • Het bevorderen van de verantwoorde beoefening van de schematherapie in Nederland.

VERENIGING VOOR GEDRAGS- EN COGNITIEVE THERAPIEËN

 

De VGCt heeft als doel:

 • De bevordering, stimulering en bewaking van de kwaliteit van opleiding- en scholing in, en een wetenschappelijk verantwoorde uitvoering van gedragstherapieën en cognitieve therapieën in breedste zin.
 • De behartiging van de wetenschappelijke en maatschappelijke belangen van haar leden. 

VERENIGING EMDR NEDERLAND

 

De VEN heeft als doelen:

 • Het bevorderen van de wetenschap, kennis, ontwikkeling en toepassing  van de EMDR therapie,
 • De profilering en positionering van EMDR therapeuten VEN,
 • Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van (de toepassing van) EMDR therapie,
 • Het behartigen van de belangen van EMDR therapeuten VEN en
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties naar de effectiviteit van EMDR therapie

VERENIGING VOOR SCHEMATHERAPIE

 

De VSt heeft als doelen:

 • Het ontwikkelen, borgen en bewaken van de kwaliteit van schematherapie in Nederland,
 • Het bevorderen van de verantwoorde beoefening van de schematherapie in Nederland.

VERENIGING VOOR GEDRAGS- EN COGNITIEVE THERAPIEËN

 

De VGCt heeft als doel:

 • De bevordering, stimulering en bewaking van de kwaliteit van opleiding- en scholing in, en een wetenschappelijk verantwoorde uitvoering van gedragstherapieën en cognitieve therapieën in breedste zin.
 • De behartiging van de wetenschappelijke en maatschappelijke belangen van haar leden. 

Evenementen

De Koepel organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van leden van de aangesloten verenigingen (intern), maar ook voor externe belanghebbenden, zoals debatmiddagen, webinars of fysieke bijeenkomsten.

Heb je interesse in het bijwonen van een event? Schrijf je in en noteer in je agenda!

Webinars - terugkijken

De Koepel heeft voor de POH-GGZ 3 webinars georganiseerd in 2022. Rechts op de pagina kun je de betreffende webinar terugkijken.

Staat jouw gemiste evenement er niet bij of heb je nog vragen? Mail ons dan op: mail@koepel-epb.nl of via het online formulier.

VGCt

Datum: 2 december 2022

Titel: Evidence based behandelen van dwang- en angstproblematiek

VEN

Datum: 16 september 2022

Titel: Evidence based behandelen van PTSS

VSt  

Datum: 11 maart 2022

Titel: Evidence based behandelen van persoonlijkheidsproblematiek

Neem Contact met ons op

Heb je vragen aan de Koepel of wil je als evidence based vereniging in de ggz ook aansluiten? Neem dan contact met ons op via: mail@koepel-epb.nl of middels het online formulier. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op

Neem Contact met ons op

Heb je vragen aan de Koepel of wil je als evidence based vereniging in de ggz ook aansluiten? Neem dan contact met ons op via: mail@koepel-epb.nl of middels het online formulier. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.