Presentaties congres 2024

    Op deze pagina vind je alle presentaties van het Koepelcongres.         Een revolutionaire behandeling voor irrationele angsten: van theorie naar praktijk | Merel Kindt Angst bij seksueel misbruik | Marieke van Oosteren-Reeuwijk en Evalina Eulderink Angst doorbreken met schematherapie | Anna Muntingh & Eline Eigenhuis Groepsschematherapie voor chronische angst; het 30 sessies protocol | Eelco Muste & […]

Metacognitieve therapie voor de gegeneraliseerde angststoornis

    De gegeneraliseerde angststoornis (GAS; ofwel de ‘piekerstoornis’) komt veel voor, maar was in vergelijking met andere angststoornissen matig behandelbaar met cognitieve gedragstherapie (CGT). Reden hiervoor zou zijn dat er geen stoornisspecifiek theoretisch model bestond en dus geen stoornisspecifieke behandeling. In de jaren ’90 zijn verschillende stoornisspecifieke theoretische modellen voor GAS ontwikkeld, waaronder het […]

Aan de slag met mentale beelden in de behandeling van sociale angsten

    Sociale angsten (waaronder spreekangst) zijn een van de meest voorkomende angsten. Een sociale angststoornis heeft vaak een aanvang in de adolescentie en is zonder effectieve behandeling geassocieerd met onder andere problemen met de schoolgang en de ontwikkeling van depressieve klachten. Terwijl behandeling middels CGT bij sociale angststoornis effectief is, lijkt dit voor minder […]

Groepsschematherapie voor chronische angst; het 30 sessies protocol

    Vanaf 2018 ontwikkelde wij het 30 sessies protocol voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen en aanhoudende depressieve en/of angstklachten. Het protocol beschrijft groepsschematherapie in een half open groep. Elke 10 weken is er in- en uitstroom en deelnemers verschuiven van een junior, via een medior naar een senior positie in de groep. Inmiddels lopen er twee […]

Angst doorbreken met schematherapie

    Bij cliënten met een angststoornis die onvoldoende opknappen van CGT (en/of medicatie) lijkt schematherapie een veelbelovend alternatief. Er isinmiddels een klein aantal studies gedaan, met mooie resultaten. Schematherapie bij cliënten met een angststoornis richt zich voornamelijk op de schema’s en modi die de angstklachten in stand houden en kan zowel individueel als in […]

Angst bij seksueel misbruik

    In deze workshop leer je over de verschillende vormen van angst die vaak een rol spelen voor, tijdens en na seksueel misbruik. Welk vermijding en veiligheidsgedrag vaak voorkomen na misbruik en waar je in de behandeling op moet letten. Er is daarnaast aandacht voor hoe je het systemisch aan kan pakken in de […]

Exposure bij ouderen met angststoornissen – een kwestie van doen

    Momenteel is één op de tien wereldburgers 65 jaar of ouder. Ook onder deze groep zijn er veel die kampen met een angst- of angstgerelateerde stoornis. Maar waar jeugdigen en volwassenen vaak goede behandeling krijgen, is dat niet het geval bij ouderen. Hun klachten worden vaak niet herkend en – wanneer dat wel […]

Groepsschematherapie bij chronische depressie: de groep(-sdynamica) werkt!

Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis. Ondanks effectief gebleken behandelvormen herstelt 60% van de depressieve volwassenen en adolescenten niet volledig en blijkt 3-5% therapie resistent. Dit vraagt om andere werkzame behandelmethoden, zoals schematherapie. Onderzoek naar de effectiviteit van groepsschematherapie (naar een model van Farrell, Reiss & Shaw, 2016) bij adolescenten met persisterende depressie (Chaudron e.a., […]

Cognitieve gedragstherapie bij de bipolaire stoornis in het algemeen en positieve emotieregulatie problematiek en ontremming in het bijzonder

Binnen de behandeling van verschillende vormen van psychopathologie ligt over het algemeen de nadruk op disfunctionele strategieën met betrekking tot de meer ‘negatief’ geladen emoties, zoals angst, boosheid en verdriet. Echter bij verschillende vormen van psychopathologie is ook de disfunctionele regulatie van ‘positieve’ emoties en gedrag van belang (zoals blijheid of het nastreven van doelen).  Vanuit […]

Depressiepreventie bij jongeren: Aan de slag met een modulaire groepstraining

Depressie komt veel voor in de adolescentie en lijkt de laatste jaren ook toe te nemen onder andere door de corona pandemie. Naar schatting heeft in Nederland gemiddeld één leerling een depressieve stoornis en hebben vijf leerlingen subklinische depressieve symptomen in een klas van 25 leerlingen op het voortgezet onderwijs. Dit kan veel negatieve gevolgen […]

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressies en PTSS

In de workshop zal stilgestaan worden bij de achtergrond van IPT. Daarnaast zullen een aantal basiselementen uit de behandeling verder toegelicht worden. Naast de toepassing bij depressie zal ook stilgestaan worden bij de toepassing bij patiënten die getraumatiseerd zijn en daardoor ook interpersoonlijke problemen ervaren. Tenslotte zal in algemene zin ingegaan worden op de betekenis […]

EMDT bij suïcidaliteit

Ondanks het groeiende bewijs dat suïcidale intrusies een link kunnen zijn naar suïcidaal gedrag is er weinig onderzoek gedaan naar het behandelen van deze intrusieve suïcidale beelden als een mogelijke interventiestrategie. Onze multicenter gerandomiseerde klinische studie met 91 deelnemers, toonde aan dat de toevoeging van een Eye Movement Dual Task (EMDT) interventie (gericht op mentale […]

Terugvalpreventie bij depressie

Depressie is voor veel mensen een terugkerende aandoening. Op basis van de resultaten van de onderzoekslijn van prof dr Claudi Bockting blijkt dat Preventieve Cognitieve Therapie (PCT, Bockting, 2009) na herstel van depressie op beschermend werkt over 5.5, 10 tot zelfs 20 jaar bij meer mensen met 3 of meer depressieve episoden. Ook blijkt dat […]

De Leertheorie van gehechtheid: vertaling naar klinische handvatten

De gehechtheidstheorie blijkt toenemend een aantrekkelijk denkkader te zijn voor gedragstherapeuten, ook al bleek de formulering van de theorie lang moeilijk te integreren in het gedragstherapeutisch werken. Recent ontwikkelden we een leertheorie van gehechtheid. Die theorie vertrekt vanuit het idee dat gehechtheidsontwikkeling minstens ten dele een safety conditioning proces is. Dit leertheoretische model van gehechtheidsontwikkeling […]

MBCT in de klinische praktijk

Er is de laatste jaren in toenemende mate interesse voor de potentie van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) bij de behandeling van verschillende psychiatrische aandoeningen, waaronder ook depressie. Dankzij de inspanningen van wetenschappelijke onderzoekers wereldwijd, is de effectiviteit van MBCT bij mensen met depressieve klachten meermaals aangetoond. Er is dan ook een stijgende vraag naar het […]

Schematherapie voor depressie

Hoewel cognitieve gedragstherapie een bewezen effectieve behandeling is voor depressie is slechts 40-50% van de patiënten klachtenvrij na een eerste behandeling. Bovendien ontwikkelt 5-20% van deze populatie een chronische vorm van depressie die therapieresistent lijkt te zijn. Deze therapieresistentie, in combinatie met de aard van de depressieve klachten, maakt dat therapeuten zich vaak moedeloos en/of […]