Depressie onder jeugd

Het Addendum jeugd van de Multi Disciplinaire Richtlijn Depressie (2009) werd CGT en IPT als psychologische behandeling aanbevolen. In deze presentatie wordt een analyse gemaakt van de problemen die het effectief behandelen van een depressie bemoeilijken. Alhoewel we de beschikking hebben over effectieve behandelingen vertoont 54% een klinisch significante verbetering, maar 46% dus niet en […]

Groepsschematherapie bij chronische depressie: de groep(-sdynamica) werkt!

Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis. Ondanks effectief gebleken behandelvormen herstelt 60% van de depressieve volwassenen en adolescenten niet volledig en blijkt 3-5% therapie resistent. Dit vraagt om andere werkzame behandelmethoden, zoals schematherapie. Onderzoek naar de effectiviteit van groepsschematherapie (naar een model van Farrell, Reiss & Shaw, 2016) bij adolescenten met persisterende depressie (Chaudron e.a., […]

Cognitieve gedragstherapie bij de bipolaire stoornis in het algemeen en positieve emotieregulatie problematiek en ontremming in het bijzonder

Binnen de behandeling van verschillende vormen van psychopathologie ligt over het algemeen de nadruk op disfunctionele strategieën met betrekking tot de meer ‘negatief’ geladen emoties, zoals angst, boosheid en verdriet. Echter bij verschillende vormen van psychopathologie is ook de disfunctionele regulatie van ‘positieve’ emoties en gedrag van belang (zoals blijheid of het nastreven van doelen).  Vanuit […]

Depressiepreventie bij jongeren: Aan de slag met een modulaire groepstraining

Depressie komt veel voor in de adolescentie en lijkt de laatste jaren ook toe te nemen onder andere door de corona pandemie. Naar schatting heeft in Nederland gemiddeld één leerling een depressieve stoornis en hebben vijf leerlingen subklinische depressieve symptomen in een klas van 25 leerlingen op het voortgezet onderwijs. Dit kan veel negatieve gevolgen […]

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressies en PTSS

In de workshop zal stilgestaan worden bij de achtergrond van IPT. Daarnaast zullen een aantal basiselementen uit de behandeling verder toegelicht worden. Naast de toepassing bij depressie zal ook stilgestaan worden bij de toepassing bij patiënten die getraumatiseerd zijn en daardoor ook interpersoonlijke problemen ervaren. Tenslotte zal in algemene zin ingegaan worden op de betekenis […]

EMDT bij suïcidaliteit

Ondanks het groeiende bewijs dat suïcidale intrusies een link kunnen zijn naar suïcidaal gedrag is er weinig onderzoek gedaan naar het behandelen van deze intrusieve suïcidale beelden als een mogelijke interventiestrategie. Onze multicenter gerandomiseerde klinische studie met 91 deelnemers, toonde aan dat de toevoeging van een Eye Movement Dual Task (EMDT) interventie (gericht op mentale […]

Terugvalpreventie bij depressie

Depressie is voor veel mensen een terugkerende aandoening. Op basis van de resultaten van de onderzoekslijn van prof dr Claudi Bockting blijkt dat Preventieve Cognitieve Therapie (PCT, Bockting, 2009) na herstel van depressie op beschermend werkt over 5.5, 10 tot zelfs 20 jaar bij meer mensen met 3 of meer depressieve episoden. Ook blijkt dat […]

De Leertheorie van gehechtheid: vertaling naar klinische handvatten

De gehechtheidstheorie blijkt toenemend een aantrekkelijk denkkader te zijn voor gedragstherapeuten, ook al bleek de formulering van de theorie lang moeilijk te integreren in het gedragstherapeutisch werken. Recent ontwikkelden we een leertheorie van gehechtheid. Die theorie vertrekt vanuit het idee dat gehechtheidsontwikkeling minstens ten dele een safety conditioning proces is. Dit leertheoretische model van gehechtheidsontwikkeling […]

MBCT in de klinische praktijk

Er is de laatste jaren in toenemende mate interesse voor de potentie van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) bij de behandeling van verschillende psychiatrische aandoeningen, waaronder ook depressie. Dankzij de inspanningen van wetenschappelijke onderzoekers wereldwijd, is de effectiviteit van MBCT bij mensen met depressieve klachten meermaals aangetoond. Er is dan ook een stijgende vraag naar het […]

Schematherapie voor depressie

Hoewel cognitieve gedragstherapie een bewezen effectieve behandeling is voor depressie is slechts 40-50% van de patiënten klachtenvrij na een eerste behandeling. Bovendien ontwikkelt 5-20% van deze populatie een chronische vorm van depressie die therapieresistent lijkt te zijn. Deze therapieresistentie, in combinatie met de aard van de depressieve klachten, maakt dat therapeuten zich vaak moedeloos en/of […]