Het Addendum jeugd van de Multi Disciplinaire Richtlijn Depressie (2009) werd CGT en IPT als psychologische behandeling aanbevolen. In deze presentatie wordt een analyse gemaakt van de problemen die het effectief behandelen van een depressie bemoeilijken. Alhoewel we de beschikking hebben over effectieve behandelingen vertoont 54% een klinisch significante verbetering, maar 46% dus niet en 6% verslechtert zelfs tijdens de behandeling. Het tijdig behandelen van een depressie staat erg onder druk vanwege de wachttijden. Ook is er sprake van zowel over- als onderbehandeling. Verder bemoeilijkt comorbiditeit zoals angststoornissen, eetproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en chronische suïcidaliteit het effectief behandelen van depressies. Gedurende de behandeling wordt achteruitgang te laat gesignaleerd waardoor bijsturen bemoeilijkt wordt. Over het effectief behandelen van een tweede of derde episode op jeugdige leeftijd is nog nauwelijks iets bekend. Helaas hebben RCT’s tot nu onvoldoende evidentie aangeleverd om te bepalen voor wie welke behandeling het beste werkt.

In deze presentatie worden verschillende oplossingen besproken waaronder digitale behandeling, blended behandelen en Feedback Informed treatment. Technologische vernieuwingen maken het mogelijk om innovaties in de praktijk te integreren en tevens te onderzoeken met bijvoorbeeld een Single Experimental Design.

 

Leerdoel

 

Aanbevolen literatuur

Cuijpers, P., Karyotaki, E., Ciharova, M., Miguel, C., Noma, H., Stikkelbroek, Y., … & Furukawa, T. A. (2021). The effects of psychological treatments of depression in children and adolescents on response, reliable change, and deterioration: a systematic review and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-16.

van de Koppel, M., Mérelle, S. Y. M., Stikkelbroek, Y. A. J., van der Heijden, P. T., Spijker, J., Popma, A., & Creemers, D. H. M. (2022). Behandelbeleid bij vrouwelijke adolescenten gegijzeld door chronische suïcidaliteit. Tijdschrift voor Psychiatrie, 214-219.

Robberegt, S. J., Kooiman, B. E., Albers, C. J., Nauta, M. H., Bockting, C., & Stikkelbroek, Y. (2022). Personalised app-based relapse prevention of depressive and anxiety disorders in remitted adolescents and young adults: a protocol of the StayFine RCT. BMJ open, 12(12), e058560.

Robberegt, S. J., Brouwer, M. E., Kooiman, B. E., Stikkelbroek, Y. A., Nauta, M. H., & Bockting, C. L. (2022). Meta-Analysis: Relapse Prevention Strategies for Depression and Anxiety in Remitted Adolescents and Young Adults. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Maric, M. (2018). Single-case experimentele designs in cognitieve gedragstherapie. Gedragstherapie, 51(2), 158-170

 

Over de spreker

Yvonne Stikkelbroek is als Klinisch psycholoog/senior onderzoeker werkzaam bij de Top Ggz Depressie expertise Centrum Jeugd van Ggz Oost Brabant en betrokken bij de herziening van de Mutidisciplinaire richtlijn. Daarnaast is zij werkzaam bij de Universiteit Utrecht.

 

 

Kernwoorden

Depressie, Verloop, Psychotherapie, Effectiviteit, Single case