In de behandeling van angststoornissen bij kind en jeugd is CGt (exposure therapie) de eerstekeus richtlijnbehandeling. Niet altijd kan echter direct gestart worden met exposure therapie. Bijvoorbeeld als conditionerende leerervaringen in de vorm van herinneringen de angstklachten nog te veel aansturen of als het kind of de jongere de exposure therapie nog niet durft aan te gaan uit vrees voor het optreden van de ramp (flashforward). De tijdlijnroute, in veel gevallen gecombineerd met de flashforwardroute biedt dan een helder conceptueel kader voor het opzetten en uitvoeren van een behandeling. De ervaring leert dat daarmee soms de gewenste resultaten kunnen worden bereikt; in veel gevallen draagt de EMDR-therapie bij aan het verhogen van de effectiviteit van de (verdere) behandeling met exposure therapie.

 

Deze interactieve workshop is gericht op behandelaren van Kind en Jeugd, biedt een diepgaande verkenning van de traumasensitieve zoekstrategie genaamd de Tijdlijnroute.

 

De zes traumasensitieve zoekstrategieën, zoals beschreven door Ten Broeke en collega’s in 2022, De tijdlijnroute is een van de zes traumasensitieve zoekstrategieën, zoals beschreven door Ten Broeke en collega’s in 2022. Deze strategie wordt voornamelijk ingezet bij angststoornissen, fobieën, stemmingsstoornissen, slaapproblemen en hypochondrie. Deze specifieke zoekstrategie richt zich op het selecteren van herinneringen die chronologisch zijn geordend en verondersteld worden samen te hangen met de aanmeldklachten. De veronderstelling hierbij is dat de klachten een beginpunt hebben en in de loop van de tijd zijn geëvolueerd en verergerd.

 

De workshop heeft tot doel om deelnemers uit te rusten met kennis en vaardigheden om de Tijdlijnroute effectief toe te passen. Hierdoor kunnen ze de juiste herinneringen selecteren die de klachten aansturen en deze vervolgens bewerken volgens het standaardprotocol van EMDR. Naast theoretische uitleg over de toepassing van de Tijdlijnroute, wordt deze route gedemonstreerd aan de hand van videomateriaal van kind en ouder.

 

Tegen het einde van de workshop zullen deelnemers niet alleen bekend zijn met de Tijdlijnroute, maar zullen ze ook over de kennis en praktische vaardigheden beschikken om deze zelfverzekerd toe te passen in hun behandeling. Deze workshop biedt een uitgebreid begrip van hoe de Tijdlijnroute effectief kan worden ingezet bij de doelgroep kind en jeugd, waardoor de vaardigheden in het conceptualiseren voor de EMDR-therapie aanzienlijk worden verbeterd.

 

 Leerdoel

De workshop heeft tot doel om deelnemers uit te rusten met kennis en vaardigheden om de Tijdlijnroute effectief toe te passen bij kinderen, jongeren en hun ouders. Hierdoor kunnen ze de juiste herinneringen selecteren die de klachten aansturen en deze vervolgens bewerken volgens het standaardprotocol van EMDR.

 

 Aanbevolen literatuur

 Over de sprekers

 

 


 

Kernwoorden

Angststoornissen, kind, jeugd en hun systeem, tijdlijnroute, optimale EMDR therapie