Vanaf 2018 ontwikkelde wij het 30 sessies protocol voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen en aanhoudende depressieve en/of angstklachten. Het protocol beschrijft groepsschematherapie in een half open groep. Elke 10 weken is er in- en uitstroom en deelnemers verschuiven van een junior, via een medior naar een senior positie in de groep. Inmiddels lopen er twee studies naar dit protocol (RCT’s). In een eerder pilotonderzoek kon de effectiviteit van deze behandeling al vastgesteld worden. De handleiding en het werkboek werden in 2021 gepubliceerd.

 

In deze workshop nemen we u mee in het protocol. Na een korte uitleg over het protocol en groepsschematherapie, besteden we aandacht aan ‘angst’ bij de verschillende persoonlijkheidsstoornissen binnen cluster C en welke specifieke interventies toegepast kunnen worden in de groep om deze angst te doorbreken. Vervolgens delen wij onze ervaringen en de ervaringen van de (gesuperviseerde) therapeuten met u.

We illustreren verschillende interventies aan de hand van voorbeelden en video. Daarnaast zullen we de deelnemers meenemen in enkele oefeningen om zo een goed beeld te krijgen van groepsschematherapie voor deze populatie en hoe deze behandeling mensen helpt angst te doorbreken.

 

Deze workshop is zowel geschikt voor mensen die nog weinig ervaring hebben met groepsschematherapie en een indruk willen krijgen van het protocol, als voor mensen die ervaring hebben met (groeps)schematherapie en meer handvatten willen voor doelgroep en het pallet van (ervaringsgerichte) oefeningen willen uitbreiden.

 

 Leerdoel

 

 Aanbevolen literatuur

 Over de sprekers

 


 

Kernwoorden

Groepsschematherapie, angst, cluster C, chronische problematiek