Momenteel is één op de tien wereldburgers 65 jaar of ouder. Ook onder deze groep zijn er veel die kampen met een angst- of angstgerelateerde stoornis. Maar waar jeugdigen en volwassenen vaak goede behandeling krijgen, is dat niet het geval bij ouderen. Hun klachten worden vaak niet herkend en – wanneer dat wel het geval is – werken stereotype opvattingen onder psychologen een rol bij de keuze om geen behandeling te bieden. Onterecht, want ouderen met angstoornissen zijn zeker gebaat bij behandeling. In deze workshop bespreek ik welke factoren aanleiding zijn voor de onderbehandeling van ouderen en geef ik een update van de effecten van CGT bij ouderen met angst- en angst-gerelateerde stoornissen. Aan de hand van casuïstiek bespreek ik een aantal handvatten voor dagelijkse klinische praktijk. Daarnaast oefenen we met casuïstiek-vignetten.

 

 Leerdoel

  1. Kennis over de prevalentie van angststoornissen over de levensloop.
  2. Kennis over de rol van stereotiepe opvattingen bij de diagnostiek en behandeling van ouderen met angststoornissen.
  3. Kennis over de valkuilen bij de diagnostiek van ouderen met angststoornissen
  4. Kennis over de overeenkomsten en verschillen met 18-65 jarigen bij de behandeling van ouderen met angststoornissen
  5. Oefeningen met casuïstiek-vignetten.

 

 Aanbevolen literatuur

 

 Over de spreker

Gert-Jan Hendriks is psychiater en hoofd van het onderzoeksprogramma bij Overwaal Expertisecentrum voor Angst-, Dwangstoornissen en PTSS van Pro Persona (één van de grootste geïntegreerde GGZ-instellingen in Nederland). Hij promoveerde in 2009 op de behandeling van angststoornissen bij ouderen. In 2019 werd hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen benoemd tot bijzonder hoogleraar voor de behandeling van angststoornissen en depressie bij ouderen. Hij verricht o.a. onderzoek naar de effectiviteit van psychologische interventies bij ouderen met angststoornissen en depressie, naar de rol van leeftijdsspecifieke stereotiepe opvattingen bij de behandeling van ouderen en naar de augmentatie van CGT bij complexe, therapieresistente angststoornissen.