Ondanks het groeiende bewijs dat suïcidale intrusies een link kunnen zijn naar suïcidaal gedrag is er weinig onderzoek gedaan naar het behandelen van deze intrusieve suïcidale beelden als een mogelijke interventiestrategie. Onze multicenter gerandomiseerde klinische studie met 91 deelnemers, toonde aan dat de toevoeging van een Eye Movement Dual Task (EMDT) interventie (gericht op mentale beelden gerelateerd aan suïcide) boven op de reguliere behandeling, de ernst en de frequentie van suïcidale intrusies en suïcidale gedachten aanzienlijk verminderden binnen 6 weken. Het EMDT-behandelprotocol is met behulp van ervaringsdeskundigen, behandelaren, en experts op het gebied van EMDR en suïcidaliteit samengesteld. EMDT is voornamelijk gebaseerd op het duale-taak component uit de evidence-based Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapie protocol (Shapiro, 2001).

Momenteel hebben therapeuten in de Nederlandse ggz weinig tot geen geschikte behandeling in hun ‘Toolkit’ beschikbaar voor het verminderen van deze suïcidale intrusies. Tijdens deze workshop zullen aanwezigen getraind worden in het uitvragen van suïcidale intrusies bij patiënten die momenteel suïcidaal zijn en mogelijk deze suïcidale mentale beelden en gedachten ervaren. Verder wordt er een eerste indruk gegeven van het uitvoeren van de Eye Movement Dual Task additionele interventie op suïcidale intrusies.

 

Leerdoel

In de workshop worden de volgende leerdoelen nagestreefd wat betreft kennis, vaardigheden, en attitude:

 

Aanbevolen literatuur

Holmes, E. A., Crane, C., Fennell, M. J. V., & Williams, J. M. G. (2007). Imagery about suicide in depression-“Flash-forwards”? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 38(4), 423–434. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2007.10.004

van Bentum, J., Sijbrandij, M., Huibers, M., Huisman, A., Arntz, A., Holmes, E., & Kerkhof, A. (2017). Treatment of Intrusive Suicidal Imagery Using Eye Movements. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(7), 714. doi:10.3390/ijerph14070714

Van Bentum, J. S., Sijbrandij, M., Kerkhof, A. J. F. M., van Schaik, A., & Huibers, M. J. H. (2019). Eye Movement Dual Task (EMDT) als behandeling van suïcidale intrusies bij depressieve patiënten. Tijdschrift Voor Gedragstherapie, 52(4), 333–352.

Lawrence, H. R., Nesi, J., & Schwartz-Mette, R. A. (2021). Suicidal Mental Imagery: Investigating a Novel Marker of Suicide Risk. Emerging Adulthood, 1–6. https://doi.org/10.1177/21676968211001593

 

Over de spreker

Jael van Bentum is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Ze was uitvoerend onderzoeker van het Simagery project, waar ze de EMDT-trainingen had gegeven.

 

 

Kernwoorden

Suïcidale intrusies, duale taken, suïcidale ideatie, EMDT, mentale beelden