De gehechtheidstheorie blijkt toenemend een aantrekkelijk denkkader te zijn voor gedragstherapeuten, ook al bleek de formulering van de theorie lang moeilijk te integreren in het gedragstherapeutisch werken. Recent ontwikkelden we een leertheorie van gehechtheid. Die theorie vertrekt vanuit het idee dat gehechtheidsontwikkeling minstens ten dele een safety conditioning proces is. Dit leertheoretische model van gehechtheidsontwikkeling hebben we vertraald naar het klinische handelen om op die manier op meer systematische manier de gehechtheidsontwikkeling van kinderen te stimuleren. Tijdens de workshop zullen we ons focussen op stemmingsstoornissen en klinische handvaten toelichten vanuit Attachment-based Family Therapy.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we ofwel videomateriaal bespreken ofwel een rollenspel doen.

 

Leerdoel

Onveilige cycli in ouder-kind interacties herkennen en die kunnen vertalen naar interventies.

 

Aanbevolen literatuur

Bosmans, G., Van Vlierberghe, L., Bakermans-Kranenburg, M.J., Kobak, R., Hermans, D., van IJzendoorn, M.H. (2022). A Learning Theory Approach to Attachment Theory: Exploring Clinical Applications. CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW, 25 (3), 591-612.

Bosmans, G., Bakermans-Kranenburg, M., Vervliet, B., Verhees, M., van IJzendoorn, M. (2020). A learning theory of attachment: Unraveling the black box of attachment development. Neuroscience And Biobehavioral Reviews, 113, 287-298.

Bosmans, G., Bakermans-Kranenburg, M.J., Van Vlierberghe, L., Verhees, M., Vervliet, B., Hermans, D., & van IJzendoorn, M.H. (2022). Gehechtheidstheorie in leertheoretisch perspectief: Handvatten voor (gedrags-)therapeutisch werken met gezinnen. Tijdschrift Gedragstherapie.

 

Over de spreker

Guy Bosmans is hoogleraar aan de KU Leuven, gediplomeerd gedragstherapeut, academisch hoofd van de kinder- en jeugd gedragstherapie opleiding aan de KU Leuven en van de Attachment-based Family Therapy opleiding aan de KU Leuven. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid en de rol van gehechtheid in de ontwikkeling en behandeling van psychopathologie.

 

 

Kernwoorden

Gehechtheid, leertheorie, gedragstherapie, families