Binnen de behandeling van verschillende vormen van psychopathologie ligt over het algemeen de nadruk op disfunctionele strategieën met betrekking tot de meer ‘negatief’ geladen emoties, zoals angst, boosheid en verdriet. Echter bij verschillende vormen van psychopathologie is ook de disfunctionele regulatie van ‘positieve’ emoties en gedrag van belang (zoals blijheid of het nastreven van doelen).  Vanuit het perspectief van de bipolaire stoornis wordt in deze workshop besproken welke problematiek gerelateerd is aan (eufore) ontremming van zowel emoties als gedrag, wat belangrijke aandachtspunten zijn in de behandeling en welke cognitief gedragstherapeutische interventies passend zijn. Ter illustratie zullen twee profielen worden besproken waarbij er enerzijds sprake kan zijn van het nastreven en opzoeken van een positieve stemming en gedrag en anderzijds juist vermijding optreedt van gevoelens, gedrag of situaties die geassocieerd worden met ontremming. Deze profielen zullen met casuïstiek worden toegelicht en de verschillen in onder andere de casus conceptualisatie en behandelinterventies worden besproken. Tot slot zal er aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre deze problematiek ook speelt in andere vormen van psychopathologie naast de bipolaire stoornis.

 

Leerdoel

 

Aanbevolen literatuur

Koenders M.A., Dodd A.L., Karl A., Green M.J., Elzinga B.M. & Wright K. (2020), Understanding bipolar disorder within a biopsychosocial emotion dysregulation framework, Journal of Affective Disorders Reports 2: 100031.

Carl, J.R., Soskin, D.P., Kerns, C., Barlow, D.H. (2013). Positive emotion regulation in emotional disorders: A theoretical review. Clinical Psychology Review, 33 (3), 343-360.

 

Over de spreker

Manja Koenders is GZ-psycholoog i.o. tot specialist en Universitair Docent aan de Universiteit van Leiden. Ze heeft ruim 12 jaar ervaring met de behandeling van de bipolaire stoornis op verschillende specialistische poliklinieken. Daarnaast is zij gepromoveerd op onderzoek naar de bipolaire stoornis en coördineert zij momenteel een onderzoekslijn naar de psychologische factoren en behandeling van de bipolaire stoornis. Zij is tevens bestuurslid van het landelijke Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KENBIS) en oprichter van de taskforce ‘psychological interventions’ van de International Society of Bipolar Disorders (ISBD). Tot slot schreef zij mee aan de zorgstandaard bipolaire stoornissen en was zij redacteur en co-auteur van het Handboek Bipolaire Stemmingsstoornissen.

 

 

Kernwoorden

Positieve emotieregulatie, bipolaire stoornis, manie, depressie