EMDR bij adolescenten met een depressieve stoornis

Depressieve stoornissen zijn zeer prevalent in de adolescentie en brengen een hoog risico op invalidatie met zich mee. Niet alleen is sprake van een hoge comorbiditeit, hoog risico op terugval en een verhoogd suïciderisico (Smith, 2014; Stikkelbroek, Bodden, Deković & van Baar, 2013), ook hebben depressieve stoornissen een nadelig effect op het functioneren en de […]