Sociale angsten (waaronder spreekangst) zijn een van de meest voorkomende angsten. Een sociale angststoornis heeft vaak een aanvang in de adolescentie en is zonder effectieve behandeling geassocieerd met onder andere problemen met de schoolgang en de ontwikkeling van depressieve klachten. Terwijl behandeling middels CGT bij sociale angststoornis effectief is, lijkt dit voor minder individuen het geval te zijn dan bij andere angststoornissen. Uit onderzoek komt naar voren dat spontane negatieve mentale beelden vaak voorkomen bij sociale angsten. Dergelijke nare, levendige voorstellingen hebben invloed op de klachten en kunnen zo een rol spelen bij het in stand houden van sociale angsten. In de huidige behandelingen worden mentale beelden echter in mindere mate uitgevraagd en aangepakt dan verbale gedachten.

 

In deze workshop wordt dieper ingegaan op onderzoek over mentale beelden (imagery), waaronder rampbeelden van gevreesde uitkomsten van sociale situaties, oftewel flashforwards. Daarnaast wordt de theoretische en empirische achtergrond van de inzet van duale taken en EMDR bij rampbeelden behandeld. Daarbij worden uitkomsten van lopend onderzoek besproken over imagery, duale taken en EMDR bij studenten met spreekangst en jeugdigen met een sociale angststoornis. In de workshop gaan we oefenen met het in kaart brengen van mentale (ramp)beelden met delen van een imagery interview, zodat deelnemers na afloop aan de slag kunnen met het uitvragen hiervan. Tot slot wordt de koppeling gemaakt naar aangrijpingspunten voor in de behandeling van sociale angsten en (andere) interventies die tot nu toe zijn onderzocht (zoals imagery rescripting). Kan het aanpakken van beelden klachten verminderen en zo bijdragen aan het (weer) volledig aangaan van sociale situaties?

 

 Leerdoel

 

 Aanbevolen literatuur

 Over de spreker

Marjolein Thunnissen is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog bij Accare. Bij Accare behandelt ze als cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. en EMDR therapeut VEN i.o. jeugdigen met onder andere angst- en dwangklachten en aanhoudende lichamelijke klachten. Haar promotieonderzoek gaat over rampbeelden bij jeugdigen met sociale angst: kunnen we meer inzicht in krijgen in de rol van zulke catastrofale voorstellingen en geeft dit aangrijpingspunten om de behandeling van sociale angst te verbeteren? Binnen dit onderzoek interviewt zij studenten en jeugdigen met sociale angsten over ervaren mentale (ramp)beelden gerelateerd aan hun angsten.

 


 

Kernwoorden

Groepsschematherapie, angst, cluster C, chronische problematiek