Tweede congresdag VEN, VSt & VGCt | Donderdag 1 juni 2023

De behandeling van stemmingsstoornissen: doen wat werkt!

Het was een prachtige, inspirerende dag. Dank voor jouw deelname en tot volgend jaar. Save the date: 13 juni 2024!

In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de mensen ooit in het leven te maken met een depressie. Voor een bipolaire stoornis is de lifetimeprevalentie lager (1,2-1,4%), maar de impact van een manische periode op het leven van een individu is groot. Om de impact van stemmingsstoornissen te beperken is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van een evidence based behandeling.

Het tweede congres van De Koepel voor Effectieve Psychologische behandelingen (VGCt, VEN en VSt) zal daarom in het teken staan van evidence based behandelen van stemmingsstoornissen over de gehele levensloop (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen). In lezingen en interactieve workshops komen verschillende behandelvormen aan bod, zoals CGT, MBCT, ABFT en IP. Ook de behandelmethoden EMDR, schematherapie en runningtherapie komen aan bod. Tijdens de keynotes word je geïnformeerd over gepersonaliseerde behandelstrategieën van depressie.

 

09.30 – 10.00 uur

Inloop en registratie

10.00 – 11.10 uur

Welkom en keynote

Gepersonaliseerde behandelstrategieën van depressie; wat werkt voor wie? – Suzanne van Bronswijk

11.10 – 11.30 uur

Pauze

11.30 – 13.00 uur

Workshopronde 1

13.00 – 14.00 uur

Lunchpauze

14.00 – 15.30 uur

Workshopronde 2

15.30 – 15.50 uur

Pauze

15.50 – 16.50 uur

Keynote

Depressie onder jeugd – Yvonne Stikkelbroek

16.50 – 17.15 uur

Interactieve slotsessie

17.15 – 18.00 uur

Borrel

Accreditatie

 • VEN

  6 punten breed

 • VGCt

  6 punten

 • VSt

  6 punten

 • FGzPT

  6 punten

 • NIP eerstelijnspsychologie

  In aanvraag

Praktische informatie

 • Datum

  1 juni 2023

 • Tijd

  09.30 - 18.00 uur

 • Locatie

  Van der Valk - Veenendaal

 • Kosten

  €195,- voor leden van de VGCt, VSt en VEN, €245,- voor niet-leden

KEYNOTES & WORKSHOPS

Workshop

Metacognitieve therapie voor de gegeneraliseerde angststoornis

    De gegeneraliseerde angststoornis (GAS; ofwel de ‘piekerstoornis’) komt veel voor, maar was in vergelijking met andere angststoornissen matig behandelbaar met cognitieve gedragstherapie (CGT). Reden hiervoor zou zijn dat er geen stoornisspecifiek theoretisch model bestond en dus geen stoornisspecifieke behandeling. In de jaren ’90 zijn verschillende stoornisspecifieke theoretische modellen

Lees verder »
Keynote

Behandelen van angst met EMDR therapie

    EMDR therapie is een behandelvorm die ontwikkeld is voor het behandelen van posttraumatische stressstoornis. Maar komen we er altijd mee uit de voeten? Kunnen we eigenlijk nog iets met EMDR als mensen bang zijn om een traumabehandeling aan te gaan? De lezing zal ingaan op hoe we dit

Lees verder »
Workshop

Aan de slag met mentale beelden in de behandeling van sociale angsten

    Sociale angsten (waaronder spreekangst) zijn een van de meest voorkomende angsten. Een sociale angststoornis heeft vaak een aanvang in de adolescentie en is zonder effectieve behandeling geassocieerd met onder andere problemen met de schoolgang en de ontwikkeling van depressieve klachten. Terwijl behandeling middels CGT bij sociale angststoornis effectief

Lees verder »
Workshop

Groepsschematherapie voor chronische angst; het 30 sessies protocol

    Vanaf 2018 ontwikkelde wij het 30 sessies protocol voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen en aanhoudende depressieve en/of angstklachten. Het protocol beschrijft groepsschematherapie in een half open groep. Elke 10 weken is er in- en uitstroom en deelnemers verschuiven van een junior, via een medior naar een senior positie in de

Lees verder »
Workshop

Angst doorbreken met schematherapie

    Bij cliënten met een angststoornis die onvoldoende opknappen van CGT (en/of medicatie) lijkt schematherapie een veelbelovend alternatief. Er isinmiddels een klein aantal studies gedaan, met mooie resultaten. Schematherapie bij cliënten met een angststoornis richt zich voornamelijk op de schema’s en modi die de angstklachten in stand houden en

Lees verder »
Workshop

Angst bij seksueel misbruik

    In deze workshop leer je over de verschillende vormen van angst die vaak een rol spelen voor, tijdens en na seksueel misbruik. Welk vermijding en veiligheidsgedrag vaak voorkomen na misbruik en waar je in de behandeling op moet letten. Er is daarnaast aandacht voor hoe je het systemisch

Lees verder »
Keynote

Depressie onder jeugd

Het Addendum jeugd van de Multi Disciplinaire Richtlijn Depressie (2009) werd CGT en IPT als psychologische behandeling aanbevolen. In deze presentatie wordt een analyse gemaakt van de problemen die het effectief behandelen van een depressie bemoeilijken. Alhoewel we de beschikking hebben over effectieve behandelingen vertoont 54% een klinisch significante verbetering,

Lees verder »
Workshop

Groepsschematherapie bij chronische depressie: de groep(-sdynamica) werkt!

Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis. Ondanks effectief gebleken behandelvormen herstelt 60% van de depressieve volwassenen en adolescenten niet volledig en blijkt 3-5% therapie resistent. Dit vraagt om andere werkzame behandelmethoden, zoals schematherapie. Onderzoek naar de effectiviteit van groepsschematherapie (naar een model van Farrell, Reiss & Shaw, 2016) bij adolescenten

Lees verder »

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door